Структура

 

Директор 4. Відділ юридичного, документального забезпечення та кадрової роботи
2. Заступник директора – завідувач хіміко-токсикологічного відділу 3. Заступник директора – завідувач відділу з організації роботи державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках
4.1.  Сектор юридичного, документального забезпечення та архівування 4.2.  Сектор із кадрової роботи

2.1. Хіміко-токсикологічний відділ

3.1. Відділ метрологічного забезпечення та управління якістю 5. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку
3.2.Радіологічний відділ 6. Відділ технічного забезпечення та охорони праці

2.1.1. Сектор газової хроматографії

7. Відділ господарського забезпечення
2.1.2. Сектор атомно-абсорбційної спектрофотометрії 3.2.1.Сектор радіологічних випробувань
2.1.3. Сектор фізико-хімічних досліджень 3.2.2. Сектор визначення санітарно-гігінічних покаників виробничого та навколишнього середовища
2.1.4. Сектор мікологічних досліджень та рідинної хроматографії 3.3.Відділ  організації моніторингових досліджень, реєстрації зразків та оформлення документів
2.2. Бактеріологічний відділ
3.3.1. Сектор прийому і реєстрації патологічного матеріалу
2.2.1. Сектор діагностики захворювань бактеріальної етіології 3.3.2 Сектор організації роботи з суб’єктами господарювання, що здійснюють імпортно-експортні операції та переробними підприємствами
2.2.2.Сектор санітарно-бактеріологічних досліджень 3.4. Епізоотологічний відділ
2.3.Вірусологічний відділ 3.5. Відділ по ветеринарно-санітарній експертизі
2.3.1. Сектор діагностики захворювань вірусної етіології та віварій
2.3.2. Сектор молекулярно-генетичних досліджень
2.4. Імунологічний відділ
2.5. Патоморфологічний відділ
2.6. Паразитологічний відділ з іхтіопатологією