Про нас

Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів є державною установою ветеринарної медицини, яка створена відповідно до Законів України “Про ветеринарну медицину”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” підпорядковуються головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області та належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба).

 

Лабораторією здійснюється лабораторна діагностика хвороб тварин та оцінки ветеринарно-санітарного стану харчових продуктів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, а також проведення лабораторних досліджень (випробувань) показників безпечності та якості об’єктів санітарних заходів, засобів захисту рослин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень відповідно до галузі акредитації та/або технічної компетенції.

 

Основними завданнями Лабораторій є:

1) проведення повного комплексу лабораторних досліджень (випробувань) щодо діагностики хвороб тварин, безпечності та окремих показників харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів, побічних продуктів тваринного походження, кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів та продуктів біотехнології, ґрунту, води питної та води для тварин, факторів середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення, якості та незалежної експертизи товарів, якості насіння і садивного матеріалу, а також інших досліджень;

2) профілактика і діагностика інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин;

3) забезпечення організації та проведення планових і непланових діагностичних досліджень;

4) організація та проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках та ярмарках;

5) організація заходів щодо попередження розповсюдження заразних хвороб тварин через харчові продукти;

6) надання в необхідних випадках консультативної і практичної допомоги державним установам Держпродспоживслужби у вирішенні питань, пов’язаних з установленням діагнозу і проведенням заходів профілактики та боротьби з хворобами тварин, включаючи хвороби, спільні для тварин і людей, та ветеринарно-санітарної оцінки харчових продуктів.

7) підвищення кваліфікації фахівців, проведення семінарів, стажувань спеціалістів Лабораторій;

8) впровадження у практику досягнень ветеринарної медицини.