Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розширила спектр показників лабораторних випробувань та запрошує до співпраці суб’єктів, що здійснюють імпортно-експортні операції та переробні підприємства риби, ракоподібних, молюсків та інших водних безхребетних, з метою проведення лабораторних випробувань зразків зазначеної продукції за наступними показниками:
— токсичні елементи: свинець, кадмій, ртуть;
— ПХБ 28, 52, 101, 138, 153, 180 (споріднені ізомери);
— Listeria monocytogenes;
— Salmonella;
— рівень вмісту летючої основи азоту (TVB-N);
— іхтіопатологічна оцінка (життєздатні паразити, небезпечні для здоров’я);
— гістамін у відповідності до ДСТУ 4894:2007.